Archives

Setembro, 2014

Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial (MPXDT) da USC.

O dito Máster é oficial e se imparte no Departamento de Xeografía  da Universidade de  Santiago.   As súas matérias e créditos docentes forman parte  da oferta de ensinanzas oficiais da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de  Santiago. Toda a información académica e de organización do Máster PXDT pódese obter neste enlace: http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/planificac ion-xestion-desenvolvemento-territorial