Grupos de traballo

A Delegación Territorial de Galicia, está creando grupos de traballo por áreas temáticas co fin de realizar un labor o máis dinámico posible. Para iso, establécense as seguintes áreas que se irán modificando e/ou detallando en función das vosas necesidades e intereses:

A. Tecnoloxía da Información Xeográfica

1. Cartografía, SIX e Teledetección

B. Urbanismo e Ordenación do Territorio

C. Paisaxe

D. Desenvolvemento socioeconómico

1. Turismo

 E. Medio ambiente e recursos naturais

1. Climatoloxía 2. Xeomorfoloxía 3. Xestión dos recursos naturais 4. Sustentabilidade

F. Educación

Por ende, necesitamos a túa colaboración. Anímate!! O correo de contacto é: xeografosgalicia@gmail.com