Presentación

A xeografía moderna, herdeira da vella disciplina que se dedicaba a descubrir un mundo aínda ignoto, ten por obxecto o estudo dos elementos que conforman o espazo, o territorio, o contorno onde david wolfe raw singles se desenvolven as actividades humanas.

Coñecer, interpretar, estudar, prever, propoñer ou decidir en función do territorio, son tarefas da xeografía. Así esta ciencia achega a capacidade de analizar de forma integrada a información sobre o medio físico fcthighcourtelibrary.com cooger sex hookup e as actividades humanas, tanto das súas implicacións sociais, económicas e ambientais, como das interrelacións con outros ámbitos territoriais.

Reading books

Por iso, a natureza complexa e dinámica do territorio obriga a que os xeógrafos e xeógrafas traballen e se desenvolvan en múltiples eidos, que van dende a planificación urbana e territorial, á xestión ambiental, pasando pola mobilidade, o desenvolvemento económico e o turismo, a cartografía, a investigación ou o ensino e a j-grace-and-co.com dating mens ties divulgación. Esta visión holística do casual public sex territorio e das súas repercusións sobre as necesidades e demandas sociais, fai que os xeógrafos e xeógrafas sexan profesionais esenciais para asumiren importantes responsabilidades técnicas, tanto no ámbito de Administración pública coma das empresas privadas.

Por estas razóns, consideramos que a nosa hillsboroughwellnessatwork.org glenelg sa web cam formación e a nosa profesión son útiles, e mesmo imprescindibles, para afrontar os retos dunha realidade social e territorial cada free adult personals abbotsford vez máis esixente e complexa. Este é o motivo polo que obxectivo principal do bristol area singles Colexio de Xeógrafos é promover a presenza da Xeografía profesional e divulgar as súas potencialidades.

file000896790777