Plataforma de formación

A Delegación Galega do Colegio de Xeógrafos en colaboración con Tysgal Consultores  pon en marcha un plan de formación en Sistemas de Información Xeográfica.  Nestes cursos se  realizarán fincapé no aprendizaxe práctico e con exemplos reais.

Este plan de formación está deseñado para dar resposta ás necesidades formativas dos colexiados e profesionais do territorio.

O programa formativo de SIX para o curso 2015/2016 é o seguinte:

Curso de especialización en SIX. Aplicación práctica á Ordenación do Territorio e Medio Ambiente

 

  • MODULO I: Introducción a los SIX (QGIS)

Curso de iniciación de QGIS, e as súas ferramentas principais.

VER  PROGRAMA  INTRODUCION PRACTICA OS GIS

 

  • MODULO II: Aplicación dos SIX á ordenación do territorio e urbanismo

Xeorreferenciación de núcleos (fotografías aéreas, ortofotos),  análise urbanísticos, delimitación  de solos, crear mapas definitivos,  etc.

VER PROGRAMA OS SIX NA ORDENACION TERRITORIAL

 

  • MODULO III: Aplicación práctica dos SIX  aos estudios medioambientais e paisaxísticos

Definir  as zonas máis sensibles e maior impacto,  definición de áreas paisaxísticas, cuncas visuais, fraxilidade e calidade paisaxística. (MDT), etc.

VER PROGRAMA DE SIG E ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

 

 

O curso de especialización podese  realizar de maneira global ou só os módulos que estén interesados.

Cada módulo consta de 50 horas i estruturase en temas. Total do curso de especialización 150 horas.

MODALIDAD: Online
MEDIOS:

– Manuais (pdf)

– Videos explicativos

– Arquivos para exercicios ou links de ditos arquivos

PRECIOS:

 

tabla_gal

MÁS INFORMACIÓN: jtaboada@tysgal.com