Máster en Planificación e Xestión do Desenvolvemento Territorial (MPXDT) da USC.

O dito Máster é oficial e se imparte no Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago. As súas matérias e créditos docentes forman parte da oferta de ensinanzas oficiais da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago.

Toda a información académica e de organización do Máster PXDT pódese obter neste enlace:

http://www.usc.es/masteres/gl/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/planificac ion-xestion-desenvolvemento-territorial